7. Przykład zapis operacji układ rodzajowy

Wykład prezentuje przykład, który umożliwi słuchaczowi zweryfikowanie wiedzy dotyczącej zapisu operacji w ramach zespołu 4 czyli układu rodzajowego kosztów takich jak: rachunek za pomalowanie magazynu, składka na ubezpieczenie majątkowe, koszty szkoleń pracowników, składki nieobligatoryjne.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot