11. Przykład układ podmiotowy

Wykład prezentuje przykład, który umożliwia weryfikacje wiedzy dotyczącej ewidencjonowania kosztów w układzie podmiotowym (zespół 5). Słuchacz może przetestować znajomość księgowania operacji takich jak: koszty szkoleń pracowników, koszty usług telekomunikacyjnych, odpis amortyzacyjny hali produkcyjnej, opłaty notarialne, zużycie paliwa.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot