19. Przykład układ rodzajowo-podmiotowy

Wykład prezentuje przykład, który umożliwia zweryfikowanie wiedzy w zakresie księgowania operacji w układzie rodzajowo – podmiotowym. Słuchacz może przetestować zapis księgowy w ww. układach metodą przelotową oraz rozdzielników kosztów następujących operacji: amortyzacji środków trwałych, usługi transportowej, zużycia materiałów, otrzymania rachunku za energię, kosztu szkoleń pracowników, wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, odpisu na ZFŚS, podatku od nieruchomości.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot