16. Rozwiązanie przykładu układ podmiotowo-przedmiotowy

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu , który weryfikuje wiedzę dotyczącą ewidencjonowania kosztów w układzie przedmiotowym, a dokładnie w układzie podmiotowo – przedmiotowym. Słuchacz może przetestować znajomość księgowania operacji takich jak: koszty szkoleń pracowników, koszty usług telekomunikacyjnych, odpis amortyzacyjny hali produkcyjnej, opłaty notarialne, zużycie paliwa. Podsumowanie rozwiązania zawiera wyjaśnienie czy i jak można wykalkulować koszt wytworzenia produktu na podstawie zapisów operacji w układzie podmiotowym poprzedzającym układ przedmiotowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot