2. Układ rodzajowy kosztów

Wykład prezentuje układ rodzajowy kosztów. Omawia wymogi formalne związane z układem rodzajowym powołując się na niezbędne minimum ustawowe dotyczące zakresu kont w ramach zakładowego planu kont. Prezentuje poszczególne konta wraz z omówieniem operacji jakie  są na nich ewidencjonowane. Słuchacz dowiaduje się m.in. gdzie księgujemy amortyzację, usługi telekomunikacyjne, prowizję za prowadzenie rachunku bankowego, koszty podróży służbowych wydatki na reprezentację czy reklamę.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • czy koszta za np targi mozna ujac jako koszta reprezentacji? czy jest to zupelnie oddzielne konto? i czy jest jakas glowna zasada oddzielajaca reprezentacje a reklame?
  Afaaf5e62c5253f0940530c7a57148f9
  Danuta Aziz
 • Ustawa o podatku dochodowym nie określa pojeć reprezentacji oraz reklamy. Określa się je na podstawie słownika języka polskiego. Reklama wg słownika to "działanie polegające na zachęcaniu potencjalnych klientów do zakupu określonych towarów i usług." W tym kontekście oraz na podstawie licznych interpretacji Izb Skarbowych można przyjąć, że koszty organizacji targów zalicza się do kosztów reklamy i w związku z tym stanowią one koszty uzyskania przychodów.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy na koncie 400 "Amortyzacja" oprócz zaksięgowania całości kosztów poniesionych na nabycie środków trwałych o wartości poniżej 3,5 tys. zł księgujemy też całość kosztów poniesionych na nabycie WNiP, jeśli ich wartość również jest niższa niż 3,5 tys. zł? Czy ten wyjątek dotyczy tylko ŚT?
  Dbcbb3e65591139afe2c6a43f991900f
  Nina Bartosiewicz
 • Również w przypadku odpisu jednorazowego WNiP (wartość < 3 500 zł) dokonujemy go poprzez konto 400.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy można uznać za KUP oraz zaewidencjonowac na koncie 405 koszt za kurs języka angielskiego pracownika? Na fakturze wprost napisane jest' kurs j. angielskiego imię i nazwisko pracownia'. Dodam że ten kurs nie został ujęty na liście płac.
  70506487932a8f21a4bbdad0dd41fe96
  Aleksandra Jaworska
 • A ja mam jeszcze takie pytanie. Jeżeli kiedy pracodawca opłaca opiekę medyczną to jest to traktowane jako Wynagrodzenia i księgowane na koncie 404 to dlaczego dopłaty do biletów, szkolenia nie są tak samo tratowane, a księgowane na koncie 405 Ubezpieczeń społecznych? Z punktu widzenia pracownika zarówno opieka medyczna jak i np kursy językowe są wynagrodzeniem w naturze. Czy mogłaby Pani wytłumaczyć dlaczego miedzy tymi podobnymi kategoriami jest takie rozróżnienie?
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • I na jakim koncie zaksięgujemy w takim razie kartę sportową?
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Zaksięgowanie opieki medycznej na koncie 405 będzie również poprawne. Często jest tak, że oprócz opieki medycznej pracodawca nie oferuje innych wynagrodzeń w naturze i wtedy stosowane jest konto 404 dla tego typu wynagrodzenia. Ale jeżeli mamy inne świadczenia stanowiące przychód dla pracownika typu dopłaty do biletów (nieobowiązkowe od strony pracownika), szkolenia, również karty sportowe - to księgowane są przez pracodawcę jako koszt na koncie 405, w tym również może być właśnie opieka medyczna odpłatna.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, czy zgodnie ze zmianą limitu od jakiego uznajemy coś za środek trwały 10.000 to czy zakup środka trwałego za np. 8.000 musimy ująć w kosztach poprzez konto 400?
  Ab8ab131c2d79b5350c85a9089824024
  Ewelina Drabik
 • Ujęcie wydatku na zakup ŚT w kosztach zależy od polityki rachunkowości i poziomu istotności. Jeżeli pokrywa się on z limitem podatkowym dla ŚT niskocennych to w zalezności od tego co znajduje się w polityce rachunkowości taki wydatek np. 8000 zł możemy odpisać bezpośrednio w koszty lub po ujęciu w ewidencji ŚT dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot