18. Zapis operacji układ rodzajowo-podmiotowy

Wykład omawia zasady ewidencji operacji kosztowych na kontach w układzie rodzajowo - podmiotowym. Słuchacz może prześledzić sposób księgowania: amortyzacji środków trwałych, usługi transportowej, zużycia materiałów, otrzymania rachunku za energię, kosztu szkoleń pracowników, wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, odpisu na ZFŚS, podatku od nieruchomości w układzie rodzajowym oraz podmiotowym. Wykład prezentuje w jaki sposób dokonywana jest ewidencja w obu układach powołując się na dwie metody: przelotową oraz rozdzielników kosztów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Czy każda operacja zaksięgowana na koncie koszty dzialalnosci pomocniczej trafia na konto koszty sprzedazy oraz koszty zarzadu , czy tylko na jedno z nich ?
  D5eb4709095bfc442556b9ff1648f3a2
  Oliver Sznapka
 • Koszty działalności pomocniczej dotyczą kosztów wydziałów świadczących usługi pomocnicze (np. transportowe, remontowe) na rzecz działalności podstawowej jednostki. W zależności od tego w jakim stopniu dany wydział pomocniczy wspiera działalność np. produkcyjną, zarządu czy sprzedaży w takiej proporcji koszty tego wydziału tj. działalności pomocniczej trafiają na koszty działalności podstawowej, koszty zarządu oraz koszty sprzedaży. Podsumowując: w zależności od tego którego typu działalności operacja wydziału pomocniczego dotyczy tam jest księgowana (może dotyczyć działalności podstawowej, zarządu, sprzedaży).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • czy możemy stosować tylko zespół IV - koszty wg rodzajów, w małej firmie handlowej ?
  9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
  Elżbieta Skóra
 • Jednostka sama wybiera w jakim układzie kosztów dokonuje księgowań. Jeżeli mamy do czynienia z firmą handlową, która ma tylko jeden oddział/sklep to nie ma przeszkód by stosować tylko układ rodzajowy. W przypadku większej jednostki stosowanie tylko układu rodzajowego nie pozwoli np. na identyfikację kosztów po sklepie/oddziale.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot