6. Zapis operacji w układzie rodzajowym cz.2

Wykład omawia zasady ewidencji operacji kosztowych na kontach w układzie rodzajowym. Słuchacz na przykładach może prześledzić sposób księgowania: amortyzacji środków trwałych, usługi transportowej, zużycia materiałów, otrzymania rachunku za energię, kosztu szkoleń pracowników, wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, odpisu na ZFŚS, podatku od nieruchomości. Wykład zakończony jest podsumowanie, które ułatwia zapamiętanie zapisu poszczególnych operacji.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Witam mam pytanie, czy prawidłowym jest działanie, że sam fakt sporządzenia deklaracji i wyliczenia podatku od nieruchomości nie jest nigdzie ujmowany? Dopiero w momencie zapłaty to jest do 15 dnia każdego miesiąca podatek ujmowany jest na koncie Rozrachunki Publicznoprawne w korespondencji z kontem 403 Podatki i opłaty, w analityce 403-1 Podatek od nieruchomości, a fakt jego zapłaty zostaje zaksięgowany po stronie Wn konta rozrachunki publicznoprawne Ma 130 Rachunek bankowy? Z drugiej strony czy ujęcie w miesiącu lutym zapłaconej za styczeń raty podatku od nieruchomości nie jest naruszeniem zasad współmierności i memoriałowej. Bardzo proszę o wyjaśnienie bo już się pogubiłam :( Nie mylę się, że podatkowo kosztem będzie w dacie zapłaty? Pozdrawiam Ewelina Drabik
    Ab8ab131c2d79b5350c85a9089824024
    Ewelina Drabik
  • Podatek od nieruchomości może być kosztem podatkowym nawet jeśli nie został jeszcze zapłacony jeżeli stosujemy zasadę memoriałową do rozliczania kosztów podatkowych. Jeżeli termin zapłaty jest do 15-tego każdego miesiąca to ww. księgowanie jest poprawne o ile zobowiązanie jest do tego terminu opłacone.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot