Quiz - wycena materiałów cz.3

Jednostka zakupiła 1000 worków z piaskiem w cenie zakupu 21 zł za worek. Cena ta stanowiła równocześnie cenę nabycia. Jednostka przyjęła do magazynu materiały w cenie ewidencyjnej 20 zł za worek. Na koncie 340 odchylenia od cen ewidencyjnych w związku z tą operacją pojawi się saldo:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot