6. Wycena materiałów - stałe ceny ewidencyjne, ewidencja przychodu

Wykład prezentuje metodę wyceny materiałów w oparciu o stałe ceny ewidencyjne. Omawia czym jest stała cena ewidencyjna oraz podstawowe wymogi ustawowe (UoR) związane ze stosowaniem tej metody. Wyjaśnia kiedy powstają odchylenia od cen ewidencyjnych oraz jak należy je ujmować w księgach rachunkowych.  Wykład zakończony krótkim quizem przypominającym w jakich sytuacjach mamy do czynienia z odchyleniami debetowymi,  a w jakich z kredytowymi.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot