3. Rozwiązanie przykładu całościowego wycena i ewidencja rozchodu materiałów

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu całościowego dotyczącego wyceny i ewidencji materiałów w oparciu o zmienne ceny ewidencyjne. Polecenie przykładu wymagało zaewidencjonowania operacji przychodu (zakupu) oraz rozchodu materiałów w oparciu o cenę zakupu, przy założeniu, że koszty zakupu rozliczanie są na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Rozchód materiałów ma miejsce przy użyciu metody FIFO. W tej części zaprezentowano wycenę oraz ewidencję rozchodu  materiałów wraz z rozliczeniem kosztów zakupu na rozchód materiałów oraz zapasy materiałów w magazynie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot