11. Rozwiązanie przykładu nr 10 - wycena rozchodu materiałów stałe ceny ewidencyjne

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji i wyceny rozchodu materiałów w oparciu o stałe ceny ewidencyjne. Dla konkretnej sytuacji omówionej w przykładzie prezentuje kalkulację oraz zapis księgowy odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów a także wycenę rozchodu materiałów oraz zapasu w magazynie. Na zakończenie prezentuje jeszcze jeden przykład pozwalający na utrwalenie wiedzy zdobytej w tej części wykładów. W tym przykładzie mamy dodatkową komplikację w porównaniu do poprzedniego przykładu - pojawił się tutaj dodatkowy przychód materiałów, który zmienia wartość odchyleń od cen ewidencyjnych oraz wycenę rozchodu materiałów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot