9. Rozwiązanie przykładu nr 9 - stałe ceny ewidencyjne

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji przychodu materiałów przy zastosowaniu stałych cen ewidencyjnych. W przykładzie mamy do czynienia z jednostką „Budimex”, która była również bohaterem wcześniejszych przykładów, dotyczących ewidencji i wyceny materiałów w oparciu o cenę nabycia. Rozwiązanie tego przykładu umożliwia porównanie dla jednostki „Budimex” korzyści oraz różnic pomiędzy wyceną materiałów przy użyciu stałej ceny ewidencyjnej a wyceną z wykorzystaniem ceny nabycia.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot