13. Wycena bilansowa materiałów - odpisy aktualizujące

Wykład omawia wycenę bilansową materiałów. Prezentuje sytuacje, w których należy dokonać odpisu aktualizującego wartość zapasów materiałów oraz przedstawia zapis księgowy takiego odpisu. Wykład zakończony praktycznym przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu. Polecenie przykładu polega na określeniu, czy dla danego zapasu materiałów należy dokonać odpisu aktualizującego wartość oraz na dokonaniu zapisu księgowego takiego odpisu jeśli był on konieczny. Przykład prezentuje sytuację, w której ma miejsce spadek wartości użytkowej materiałów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot