1. Przykład całościowy ewidencja bieżąca przychodu i rozchodu materiałów - ceny zmienne

Wykład prezentuje przykład całościowy dotyczący wyceny i ewidencji materiałów w oparciu o zmienne ceny ewidencyjne. Polecenie przykładu wymaga zaewidencjonowania operacji przychodu (zakupu) oraz rozchodu materiałów w oparciu o cenę zakupu, przy założeniu, że koszty zakupu rozliczanie są na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Rozchód materiałów ewidencjonowany jest przy użyciu metody FIFO.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot