10. Wycena i ewidencja rozchodu materiałów - stałe ceny ewidencyjne

Wykład omawia mechanizm wyceny i ewidencji rozchodu materiałów w oparciu o stałe ceny ewidencyjne. Wyjaśnia odwołując się do wymogów ustawowych dlaczego i jak często konieczne jest rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów oraz prezentuje jak je wykalkulować i ująć w księgach rachunkowych. Wykład zakończony jest praktycznym przykładem do samodzielnego rozwiązania, w którym musimy dokonać rozliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych oraz wycenić rozchód oraz zapas materiałów w magazynie na koniec okresu sprawozdawczego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot