8. Rozwiązanie przykładu nr 8 wycena przychodu materiałów stałe ceny ewidencyjne

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji przychodu materiałów przy zastosowaniu stałych cen ewidencyjnych. Dla konkretnej sytuacji omówionej w przykładzie przedstawia kalkulację oraz zapis księgowy odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów.  Następnie prezentuje kolejny przykład, tym razem dotyczący jednostki „Budimex”, w którym słuchacz może przećwiczyć zrozumienie tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot