2. Rozwiązanie przykładu całościowego wycena i ewidencja przychodu materiałów

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu całościowego dotyczącego wyceny i ewidencji materiałów w oparciu o zmienne ceny ewidencyjne. Polecenie przykładu wymagało zaewidencjonowania operacji przychodu (zakupu) oraz rozchodu materiałów w oparciu o cenę zakupu, przy założeniu, że koszty zakupu rozliczanie są na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Rozchód materiałów ewidencjonowany jest przy użyciu metody FIFO. W tej części zaprezentowano wycenę oraz ewidencję przychodu materiałów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Pani Magdo, czy gdyby przykład brzmiał " Jednostka wycenia materiały w cenie nabycia" to ( dla przykładu weźmy operacje z dostawy z dnia 5.07) w dniu 5.07 mielibyśmy księgowanie 6.000 zł z konta 210 na konto 300 która by tam czekała do dnia 10.07. Wtedy zaksięgowalibysmy koszty transportu 1.000 zł z konta 210 na konto 300 i dopiero wtedy przeksięgowanie ceny nabycia tj. 7.000 zł z konta 300 na konto 310 ?
    B3993a50fe4dd7f58f2ed8cb3918715b
    Dawid Gołębiowski
  • Witam, Generalnie jeżeli jest przesunięcie czasowe pomiędzy zakupem a otrzymaniem faktury za koszty zakupu materiały wycenia się wg cen zakupu. Wg cen nabycia możemy wyceniać w sytuacji gdy koszt zakupu i koszt materiałów znany jest w tym samym czasie (np. jedna faktura za oba).
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot