Następny wykład:

1Rozwiązanie przykładu nr 11 wycena środków pieniężnych

rozpocznie się za 10 sekund.

9. Przykład nr 11 wycena środków pieniężnych

Wykład prezentuje przykład, który pozwala na weryfikację zrozumienia zapisu księgowego operacji dotyczących wyceny środków pieniężnych w momencie dokonania spłaty należności/zobowiązania. W przykładzie mamy do czynienia ze zdarzeniami takimi jak: otrzymanie weksli w złotówkach i w walucie obcej, wypłata gotówki z kasy  walucie obcej, spłata należności przez kontrahentów w walucie obcej.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot