9. Przykład nr 11 wycena środków pieniężnych

Wykład prezentuje przykład, który pozwala na weryfikację zrozumienia zapisu księgowego operacji dotyczących wyceny środków pieniężnych w momencie dokonania spłaty należności/zobowiązania. W przykładzie mamy do czynienia ze zdarzeniami takimi jak: otrzymanie weksli w złotówkach i w walucie obcej, wypłata gotówki z kasy  walucie obcej, spłata należności przez kontrahentów w walucie obcej.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot