Następny wykład:

Czeki - omówienie oraz zapis księgowy

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Środki pieniężne cz.2 demo

Wykłady stanowią kontynuację tematu dotyczącego ewidencji i wyceny środków pieniężnych.  W tej części skupiają się na omówieniu czeków oraz weksli wraz z prezentacją ich ewidencji w księgach rachunkowych w zależności od tego czy zostały otrzymane czy wystawione (tj. czy są obce czy własne). Na koniec tematu zaprezentowana zostaje wycena środków pieniężnych w walucie obcej w trzech przypadkach: na dzień dokonania operacji, dzień bilansowy oraz po dniu bilansowym.

Wykłady w szczególności omawiają:

  • pojęcie czeku,
  • rodzaje czeków (gotówkowe, rozrachunkowe),
  • na praktycznym przykładzie zapis księgowy czeków obcych oraz czeków własnych,
  • rodzaje weksli (własne, trasowane, in blanco),
  • podstawowe pojęcia związane z wekslem (definicja weksla, poręczenie wekslowe, protest weksla),
  • na praktycznym przykładzie ewidencję weksla własnego otrzymanego jako zapłata od kontrahenta,
  • na praktycznym przykładzie ewidencję weksla własnego wystawionego jako zapłata kontrahentowi,
  • zasady wyceny środków pieniężnych w walucie obcej na dzień dokonania operacji, na dzień bilansowy oraz po dniu bilansowym,
  • jak ewidencjonować różnice kursowe związane z wyceną środków pieniężnych w walucie obcej na dzień dokonania operacji, na dzień bilansowy oraz po dniu bilansowym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części serii wykładów dotyczących tematu środków pieniężnych, czyli pozycji bilansowej środków pieniężnych omawiających ich ewidencję i wycenę. W części pierwszej głównie zapoznaliśmy się z ewidencją tych podstawowych typów środków pieniężnych.

W tej części chciałabym przejść do tych form środków pieniężnych trochę bardziej zaawansowanych, a mianowicie chciałabym porozmawiać o czekach i wekslach, ich ewidencji jak również powiedzieć nieco na temat wyceny środków pieniężnych, co w szczególności zrobić w sytuacji kiedy mamy do czynienia ze środkami pieniężnymi w walucie obcej. Spójrzmy teraz co dokładnie będziemy omawiać w ramach tej części tematu. Tak jak wspomniałam skupimy się tutaj na czekach i zaczniemy od tego czym właściwie czek jest, jakie mamy rodzaje czeków, jaki jest wzór czeku, tutaj podam przykład oraz jak wygląda zapis księgowy w pierwszej kolejności czeków obcych, czyli czeków, które otrzymaliśmy w ramach zapłaty od kontrahenta.

Następnie przejdziemy sobie dla równowagi do omówienia sytuacji w której to my wystawiamy czek jako zapłatę za jakąś dostawę naszemu kontrahentowi, czyli tu będziemy mówili tak naprawdę o zobowiązaniach, ale trudno nie wspomnieć o czekach własnych w momencie kiedy omawia się w ogóle temat czeków. Oczywiście zapis księgowy czeku własnego również będzie poparty przykładem. 

Następnie przejdziemy do drugiej równie ciekawej formy płatności, a mianowicie do weksli i znów rozpoczniemy sobie od omówienia czym jest weksel, jakie mamy rodzaje weksli, jakie podstawowe pojęcia wiążą się z wekslem, a następnie oczywiście skupimy się na ewidencji w pierwszej kolejności weksla tzw. własnego, otrzymanego od kontrahenta jako formę zapłaty. Przyjrzymy się przykładowi takiego weksla i zapisowi księgowemu takiej konkretnej sytuacji, a potem dla równowagi w podobny sposób jak w przypadku czeków omówimy sobie ewidencję, ale weksla, który my sami wystawiliśmy jako zapłata dostawcy. Całość oczywiście znów poparta przykładem i tym sposobem zamkniemy sobie tą część związaną z ewidencją środków pieniężnych.

Tak jak obiecałam na koniec skupimy się jeszcze na wycenie środków pieniężnych; zobaczymy, że jest ona różna w zależności od tego w jakiej walucie jest środek pieniężny i że w przypadku kiedy mamy do czynienia z wyceną środków pieniężnych w walucie obcej powstają różnice kursowe. Omówimy sobie tutaj jak te różnice kursowe ewidencjonujemy. Ta część tego wykładu niezwykle ważna dlatego będzie poparta przykładami; będzie tu przykład wyceny w trakcie okresu sprawozdawczego, wspólnie sobie rozwiążemy tej przykład, potem wyceny bilansowej oraz wyceny po dniu bilansowym. Ta część jest uzupełnieniem tej części pierwszej, a całość część pierwsze i część druga tematu środki pieniężne, ewidencja i wycena stanowi bardzo dobrą podstawę, bardzo dobrą bazę dla wszystkich tych, którzy chcieliby pracować w księgowości właśnie w dziale zajmującym się środkami pieniężnymi. Również Ci, którzy chcą po prostu zrozumieć jak ten dział działa będą w stanie znaleźć tu coś ciekawego. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do tego wykładu.

dot