14. Przykład nr 13 wycena po dniu bilansowym

Wykład prezentuje przykład, który pozwala na weryfikację zrozumienia zapisu księgowego operacji dotyczących wyceny środków pieniężnych po dniu bilansowym tj. w momencie konwersji w nowym roku obrotowym posiadanej na dzień bilansowy gotówki w walucie obcej na złotówki bądź wykupu weksla w walucie obcej.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot