10. Rozwiązanie przykładu nr 11 wycena środków pieniężnych

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego wyceny środków pieniężnych w momencie dokonania spłaty należności/zobowiązania. W przykładzie mamy do czynienia ze zdarzeniami takimi jak: otrzymanie weksli w złotówkach i w walucie obcej, wypłata gotówki z kasy  walucie obcej, spłata należności przez kontrahentów w walucie obcej. Wykład prezentuje zapis księgowy powyższych operacji oraz pozycje bilansowe, w których środki pieniężne posiadane przez jednostkę powinny zostać ujęte na koniec okresu sprawozdawczego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • W wykładzie o różnicach kursowych w przykładzie nr 11 w operacji nr 5 chyba jest błąd. W treści operacji jest napisane, że ma być to rachunek walutowy a zaksięgowaliśmy jak na rachunek w PLN.
  87af7e9d450525e2506393902ef9eaf7
  Błażej Gajewski
 • W przykładzie zostało zastosowane uproszczenie. Mam Pan rację, kontem korespondującym do konta Rozrachunki z odbiorcami w przypadku operacji 5 jest konto "Rachunki bankowe" - analityczne walutowe" - gdzie powinna zostać ujęta kwota 1800 EUR. Jednak w momencie księgowania w systemie księgowym przypisywany jest również kurs w PLN, tak, że pomimo księgowania waluty obcej mamy równowartość w PLN (po wybranym przez nas kursie). Ponieważ chcieliśmy zaprezentować wartość środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w bilansie (w PLN) zakładając, że nie mamy do czynienia z wyceną bilansową to zostały one również w trakcie księgowania zaprezentowane w tej walucie. Choć tak jak Pan wspomniał w momencie księgowania istotne jest 1800 EUR, nie wartość PLN. I to 1800 EUR księgujemy wybierając również kurs po jakim zostaną one przeliczone na dzień operacji na PLN.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Mam pytanie odnośnie operacji 3. Czy fakt zakupu 2 grudnia gotówki w kantorze nie powinien być jakoś zaewidencjonowany?
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • Dziękuję za zwrócenie uwagi na ww. kwestię. Tak, taka transakcja powinna być odzwierciedlona poprzez przeksięgowanie środków z konta w PLN na konto w walucie obcej. Taka transakcja nie zmienia jednak wartości środków pieniężnych w trakcie miesiąca stąd nie została odzwierciedlona. Gdybyśmy chcieli odzwierciedlić wszystkie zapisy również na kontach na analitycznych (bo o takich tutaj mówimy) to ww. zapis miałby miejsce.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Pani Magdo, mam jedno pytanie co do operacji 3. Chciałbym sie dowiedzieć jak będziemy liczyć różnice kursowe, gdy w tej operacji dodamy jeszcze kwestie, że to 1500 EUR dotyczyło faktury wystawionej np. 20 listopada ( dla uproszczenia powiedzmy, że kurs 19 listopada wynosił 4,000 ). Czy w tym momencie pierwsze roznice kursowe powstają nam w dniu 2 grudnia tj. 1500*(4,0000-4,1700)= - 255 PLN i następne w dniu 20 grudnia te z wykładu tj. 45 PLN i per saldo na tej operacji mamy ujemne różnice kursowe w kwocie 210 PLN ?
  B3993a50fe4dd7f58f2ed8cb3918715b
  Dawid Gołębiowski
 • Zgadza się Panie Dawidzie :)
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot