7. Weksle własne wystawione dla kontrahenta - ewidencja

Wykład omawia na praktycznym przykładzie ewidencję księgową operacji związanych z faktem wystawienia weksla własnego kontrahentowi jako formy spłaty zobowiązania. Przedstawia zapis księgowy od momentu wystawienia weksla własnego do momentu jego wykupu w określonym na wekslu terminie. Wyjaśnia również prezentację weksla w bilansie na koniec okresu sprawozdawczego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot