6. Przykład weksel otrzymany jako zapłata

Wykład na praktycznym przykładzie prezentuje ewidencję księgową operacji związanych z faktem otrzymania a następnie wykupu weksla wystawionego przez kontrahenta jako formę spłaty należności. Wyjaśnia również prezentację weksla w bilansie na koniec okresu sprawozdawczego w zależności od tego czy został już wykupiony czy też nie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot