8. Wycena środków pieniężnych

Wykład omawia zasady wyceny środków pieniężnych wyrażonych w złotówkach oraz w walucie obcej w momencie dokonania spłaty należności/zobowiązania oraz na dzień bilansowy. Przedstawia sytuacje, w których powstają różnice kursowe oraz sposób ich księgowania.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Witam, przy kursie faktycznie zastosowanym, np przez bank, przy przewalutowaniu, również bierzemy pod uwagę spread banku?
  E8975f2a157f8f9d0999aec13b0dd843
  Piotr Koźlarek
 • Nie jestem pewna czy do końca dobrze rozumiem Pana pytanie. W momencie kiedy mamy do czynienia z kursem faktycznie zastosowanym bank przelicza nam po konkretnym kursie walutę na PLN i przeliczona kwota pojawia nam się na rachunku w PLN. Bierzemy więc pod uwagę faktyczny kurs, spread banku nie ma tu znaczenia, bank podaje ostateczny kurs, spread jest już wliczony. Jeżeli nie o to Panu chodziło proszę o doprecyzowanie pytania.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • O to chodziło :) dziękuję
  E8975f2a157f8f9d0999aec13b0dd843
  Piotr Koźlarek
 • Jeśli przez cały rok na koncie walutowym bank nalicza tyko prowizję raz w miesiącu to jak n dzień bilnasowy wycenić saldo tego konta?
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • Prosiłabym o doprecyzowanie - czy chodzi o sytuację, w której konto jest rzadko/sporadycznie używane i opłacają Państwo jedynie prowizję za jego prowadzenie?
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czym różni się wycena bieżąca rachunku bankowego od bilansowej? Jeżeli firma robi wycenę rachunku co miesiąc i księguje różnice kursowe miesięcznie to wycena bieżąca z ostatniego miesiąca jest też wyceną bilansową? Jeżeli ma uproszczone zaliczki to można wycenę zrobić raz na rok, wyłącznie bilansową?
  8086fa7a51d26427b15fdaab21c3e561
  Magda Remiorz
 • Jeżeli firma dokonuje wyceny miesięcznej to oznacza, że posiada miesięczne okresy sprawozdawcze. A to oznacza, że wycena z ostatniego miesiąca jest równocześnie wyceną bilansową.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Bardzo bym prosił o doprecyzowanie jednej kwestii. Jeżeli chodzi o przypadek spłaty zobowiązania/ uregulowania należności w momencie gdy posiadamy konto walutowe to przeliczenie nie powinno się odbywać po kursie dokonania operacji ( z dnia operacji udokumentowanej na WB) a nie dzień przed ?
  B3993a50fe4dd7f58f2ed8cb3918715b
  Dawid Gołębiowski
 • Nie ponieważ nie mamy kursu faktycznie zastosowanego (posiadamy walutę obcą), w tym momencie obowiązuje zasada, że jeżeli nie ma kursu faktycznie zastosowanego (kurs przeliczeniowy) stosujemy kurs średnie NBP z dnia poprzedzającego. Gdyby wpływ miał miejsce na rachunek w PLN wtedy mamy kurs faktycznie zastosowany z dnia transakcji.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot