5. Weksle własne otrzymane jako zapłata - ewidencja

Wykład prezentuje ewidencję księgową operacji związanych z wekslem. Przedstawia zapis księgowy od momentu otrzymania weksla własnego od kontrahenta do momentu jego wykupu w określonym na wekslu terminie. Wyjaśnia również prezentację weksla w bilansie na koniec okresu sprawozdawczego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot