12. Przykład nr 12 wycena bilansowa - wskazówka

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu, dotyczącego wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy. W przykładzie mamy do czynienia z wyceną bilansową: gotówki w walucie obcej w kasie, weksli własnych otrzymanych od kontrahentów w walucie obcej, środków pieniężnych na rachunku bankowym walutowym. W rozwiązaniu podana zostaje wskazówka - kursy walut, które powinny zostać użyte do wyceny bilansowej i na podstawie których powinny zostać zaewidencjonowane różnice kursowe.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Nie rozumiem, skąd w kasie znajduje się 100 EUR? Saldo początkowe było 10.000 PLN, kupiliśmy za 6.300 PLN równowartość 1.500 EUR (kurs 4,2 z dnia 02.12) i tą kwotę zapłaciliśmy dostawcy dnia 20.12 w gotówce. Więc w kasie nie zostało EUR...? Czy się mylę? Wycena z dnia zapłaty to kurs z 19.12 czyli 4,17*1.500 EUR= 6.255 PLN. Różnica pomiędzy dniem zakupu a zapłaty to 45 zł, księgowane w kosztach. Proszę o wyjaśnienie skąd te 100 EUR?
    60cf298305adf51c32934bd6bac5ee3b
    Joanna Wiśniewska
  • Pani Joanno, Te dwa przykłady nie są ze sobą do końca powiązane. Przykład 11 jest osobnym przypadkiem, przykład 12 również. W przykładzie 12 pozostawiliśmy niektóre elementy z 11 - natomiast nigdzie nie powiedzieliśmy, że jednostka nie dokonała w trakcie miesiąca grudnia innych transakcji i stąd salda końcowe kont np. kasa nie zgadzają się z poprzednim przykładem.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot