15. Przykład nr 13 wycena po dniu bilansowym - wskazówka

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego wyceny środków pieniężnych po dniu bilansowym tj. w momencie konwersji w nowym roku obrotowym posiadanej na dzień bilansowy gotówki w walucie obcej na złotówki bądź wykupu weksla w walucie obcej. W rozwiązaniu podana zostaje wskazówka - kursy walut, które powinny zostać użyte do wyceny i na podstawie których powinny zostać zaewidencjonowane różnice kursowe.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot