Quiz nr 5 - ewidencja przychodów i kosztów zdarzeń losowych

Jednostka produkcyjna "Bartex" w grudniu 2015 roku otrzymała odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wichurę, która miała miejsce we wrześniu 2015 roku.

Jednostka ujęła tą operację na koncie przychodowym 770 Zyski nadzwyczajne.

Czy taki zapis księgowy jest poprawny?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question