Quiz nr 4 - ewidencja przychodów i kosztów zdarzeń losowych

Jednostka handlowa "Timex" otrzymała w lutym 2016 roku odszkodowanie za zniszczone podczas zalania towary. Zalanie miało miejsce w styczniu 2016 roku.

Jednostka będzie mogła zaliczyć ww. operacje w RZiS do pozycji:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question