8. VAT należny do rozliczenia w następnym okresie - ewidencja księgowa w praktyce

Wykład prezentuje zapis księgowy operacji wystawienia faktury, dostawy produktów oraz podatku VAT należnego w przypadku, kiedy obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego powstaje w następnym okresie rozliczeniowym.  Wykład przedstawia ewidencję podatku VAT należnego przy wykorzystaniu dodatkowych kont rozrachunkowych tj. „Rozrachunki z tytułu VAT należnego”, „VAT należny do rozliczenia w następnym okresie”. Wykład prezentuje ewidencję podatku VAT należnego w bieżącym jak i w następnym okresie sprawozdawczym. Wykład zakończony kolejnym przykładem, w którym należy dokonać zapisu księgowego sprzedaży wraz z podatkiem VAT należnym do rozliczenia w bieżącym okresie, w sytuacji gdy najpierw ma miejsce zapłata a faktura sprzedaży i dostawa nastąpiły później.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot