22. Ewidencja zaokrągleń w podatku VAT

Wykład omawia zasady rozliczania podatku VAT w deklaracji podatkowej VAT - 7. Wyjaśnia w jaki sposób dokonuje się zaokrągleń podatku VAT należnego oraz naliczonego wykazywanych w tej deklaracji oraz jak należy ująć w księgach rachunkowych różnice, które pojawiają się w związku z takimi zaokrągleniami pomiędzy kwotą z deklaracji a saldami kont „VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie” oraz „VAT naliczony do rozliczenia w bieżącym okresie”.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot