16.VAT naliczony - ewidencja księgowa w praktyce

Wykład  odwołując się do dotychczas zdobytej wiedzy przedstawia dodatkowe konta syntetyczne („VAT naliczony i jego rozliczenie”) oraz analityczne („VAT naliczony do rozliczenia w bieżącym okresie” oraz „VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie”) stosowane w praktyce w celu ewidencji księgowej podatku VAT naliczonego. Wykład zakończony przykładem, w którym w celu dokonania poprawnego zapisu księgowego operacji zakupu przypomniano również jak prawidłowo rozpoznać dostawę niefakturowaną.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot