21. Rozliczenie podatku VAT - zasady ogólne

Wykład prezentuje rozliczanie w praktyce podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego. Przedstawia dwie sytuacje: pierwszą, w której w jednostce „Meblex” na koniec okresu sprawozdawczego powstaje zobowiązanie do urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT, oraz drugą gdy powstaje należność od urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT. W obu przypadkach zostaje również omówiona prezentacja sald kont rozrachunkowych z tytułu podatku VAT w bilansie na koniec okresu sprawozdawczego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot