7. VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie - ewidencja księgowa w praktyce

Wykład prezentuje zapis księgowy operacji dostawy, wystawienia faktury oraz podatku VAT należnego w przypadku, kiedy obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego powstaje w bieżącym okresie rozliczeniowym.  Wykład przedstawia ewidencję podatku VAT należnego przy wykorzystaniu dodatkowych kont rozrachunkowych tj. „Rozrachunki z tytułu VAT należnego”, „VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie”. Wykład zakończony kolejnym przykładem, w którym należy dokonać zapisu księgowego sprzedaży wraz z podatkiem VAT należnym do rozliczenia w następnym okresie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Proszę o wyjaśnienie do przykładu 5, jak firma zaksięguje fakturę, którą wystawi 2.08. Interesuje mnie na jakie konta skoro przychód i należność od odbiorcy księguje na podstawie WZ.
    Cfd655a36404f6fe268af5a08e9b5974
    Aneta Jurko
  • Faktura zostanie podpięta pod dokument Wz w momencie jej otrzymania. Data dostawy czyli sprzedaży będzie pokrywała się z datą na dokumencie Wz .
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot