3. Przykład - VAT należny do rozliczenia w następnym okresie

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu, w którym należało określić moment powstania obowiązku podatkowego rozliczenia podatku należnego, jeżeli najpierw wystawiono fakturę sprzedaży, następnie dostarczono produkty a na końcu otrzymano zapłatę. Wykład zakończony jeszcze jednym przykładem testującym zrozumienie tej części tematu. Tym razem mamy do czynienia z przypadkiem gdy firma „Meblex” najpierw otrzymała zapłatę za zamówienie, następnie wystawiła fakturę sprzedaży a na koniec dostarczyła produkty. Mamy określić moment powstania obowiązku rozliczenia podatku należnego w tym przypadku.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot