Następny wykład:

VAT należny po zmianach 2014 - obowiązek rozliczenia

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Rozrachunki z tytułu VAT - ewidencja w praktyce - demo

Wykłady omawiają zasady ewidencji podatku VAT w praktyce. Prezentują dodatkowe konta, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia podatku VAT. W ramach wykładu omówione zostały zasady rozpoznania momentu: powstania obowiązku rozliczenia podatku VAT należnego oraz nabycia prawa do odliczenia VAT naliczonego. Przedstawione również zostały sytuacje, w których powstaje podatek VAT naliczony lub podatek VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie oraz podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie. Na koniec zaprezentowana została problematyka ewidencji różnic wynikających zaokrągleń podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego. 

Na licznych praktycznych przykładach wykłady w szczególności wyjaśniają:

 • zasady rozpoznania momentu powstania obowiązku rozliczenia podatku VAT należnego,
 • kiedy dokonać rozliczenia podatku VAT należnego w jednej z trzech sytuacji: gdy najpierw ma miejsce zapłata (tzw. przedpłata), gdy najpierw ma miejsce dostawa, gdy najpierw wystawiono fakturę sprzedaży,
 • sytuacje, w których powstaje VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie,
 • sytuacje, w których powstaje VAT należny do rozliczenia w następnym okresie,
 • ewidencję podatku VAT należnego do rozliczenia w bieżącym okresie oraz podatku VAT należnego do rozliczenia w następnym okresie,
 • zasady rozpoznania momentu, w którym nabywa się prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego,
 • kiedy najwcześniej można dokonać odliczenia VAT naliczonego w jednej z trzech sytuacji: gdy najpierw ma miejsce dostawa, gdy w pierwszej kolejności otrzymano fakturę zakupu, gdy najpierw ma miejsce zapłata, 
 • sytuacje, w których powstaje VAT naliczony do rozliczenia w bieżącym okresie,
 • sytuacje,  których powstaje VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie,
 • ewidencję podatku VAT naliczonego do rozliczenia w bieżącym okresie oraz VAT naliczonego do rozliczenia w następnym okresie,
 • kalkulację zgodnie z przepisami o podatku VAT zaokrągleń podatku VAT,
 • ewidencję różnic wynikających z zaokrągleń podatku VAT.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić do drugiej części tematu związanego z rozrachunkami z tytułu VAT. W tej części pierwszej wprowadzeniu mówiliśmy tak bardzo ogólnie o tym czym jest podatek VAT, mówiliśmy kto jest podatnikiem VAT, jak podatek VAT działa tak naprawdę, jak rozliczamy podatek VAT; no i omówiliśmy taki zapis prosty dotyczący rozrachunków z tytułu VAT. Jak przekonacie się w tej części drugiej w praktyce ta ewidencja wygląda nieco inaczej, potrzebny jest zapis bardziej zaawansowany, czyli będziemy używać do rozrachunku z tytułu VAT więcej kont niż w tym zapisie prostym. Temat niezmiernie ważny dla wszystkich tych, którzy chcą poprawnie ewidencjonować podatek VAT w jednostkach, są tu najbardziej praktyczne elementy tej ewidencji, których nie znajdziecie w podręcznikach na uczelniach.

Powiem Wam to co z reguły jest pomijane, a czego dowiadujemy się rozpoczynając pracę w księgowości; pokażę Wam też, że tak naprawdę ta ewidencja poszczególnych operacji musi ujmować w sobie podejście zgodnie z prawem bilansowym, podatkowym jeżeli chodzi o podatek dochodowy, ale także podatek VAT. Żeby zrozumieć dlaczego w praktyce zapis dotyczące rozrachunku z tytułu VAT jest bardziej zaawansowany i wymaga większej ilości kont to porozmawiamy sobie o momencie powstania obowiązku podatkowego opierając się o zasady ogólne. W pierwszej kolejności, żeby zrozumieć tą potrzebę zapisu bardziej zaawansowanego popatrzymy sobie na moment powstania obowiązku rozliczenia podatku VAT należnego; spojrzymy na ten obowiązek z perspektywy także terminu wystawienia faktury zgodnie z tymi przepisami, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku. Oczywiście przećwiczymy to zrozumienie tego momentu powstania obowiązku rozliczenia podatku VAT należnego na przykładach i mając te przykłady w głowie podsumujemy sobie kiedy powstaje coś takiego jak VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie i VAT należny do rozliczenia w następnym okresie.

Mając te informacje i rozumiejąc już jaki jest problem z ewidencją tego VAT-u należnego spojrzymy sobie na te dodatkowe konta, które są niezbędne w takim zapisie księgowym. Oczywiście porozmawiamy tu również o prezentacji sald tych dodatkowych kont rozrachunkowych w bilansie. Mając już tą wiedzę teoretyczną znów przećwiczymy sobie ten zapis księgowy VAT-u należnego na różnych przykładach. Rozumiejąc już ewidencję VAT-u należnego w oparciu o ten zapis bardziej zaawansowany zrobimy dokładnie to samo z podatkiem naliczonym, czyli spojrzymy kiedy jednostka nabywa prawa do odliczenia VAT-u naliczonego; czy jest to tylko jeden okres rozliczeniowy i z tej perspektywy oczywiście prześledzimy sobie konkretne przykłady dotyczące jednostki Meblex. Będziemy tu mówić i o zakupie materiałów i o zakupie usług; podsumujemy sobie oczywiście w jakich sytuacjach powstaje VAT naliczony do rozliczenia w bieżącym okresie, a kiedy VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie i znów mając to wszystko w głowie, wszystkie te teoretyczne sytuacje spojrzymy sobie jakie konta używamy w takim razie do ewidencji VAT-u naliczonego.

Podsumowując całość spojrzymy sobie na rozliczenie w takim wypadku podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego, jak zaprezentujemy te salda w bilansie mając już cały obraz podatku należnego i podatku naliczonego dla danej jednostki. Na koniec Wam powiem o jeszcze jednej drobnej komplikacji związanej w praktyce, podkreślę to jeszcze raz: z ewidencją rozliczeń z tytułu podatku VAT, a mianowicie z faktem, że w deklaracji VAT 7 czynny podatnik VAT musi zaokrąglić podatek deklarowany i należny i naliczony do pełnych złotych, a to oznacza, że pojawią się pewne różnice wynikające z zaokrągleń na tych kontach rozrachunkowych i tu wyjaśnię Wam jak poprawnie zaewidencjonować te różnice, co z nimi właściwie zrobić. Serdecznie zapraszam do tego wykładu.

dot