8. Przykład ewidencja odsetek ustawowych a podatek dochodowy

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie zapis księgowy noty odsetkowej dokumentującej naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie należności. Przedstawiona w wykładzie ewidencja księgowa jest zgodna z prawem bilansowym jak również z przepisami o podatku dochodowym. Wykład wyjaśnia kiedy odsetki ustawowe stanowią przychód podatkowy oraz  na jakim koncie księgowym (pozabilansowym) należy je ująć tak by umożliwić poprawną kalkulację zaliczki na podatek dochodowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot