2. Rozrachunki z odbiorcami a ewidencja przychodu dla celów podatkowych

Wykład omawia ewidencję rozrachunków z odbiorcami w kontekście przychodu księgowego oraz podatkowego. Wyjaśnia jakie konta powinny zostać użyte do zaksięgowania operacji skutkujących powstaniem należności, ale równocześnie i przychodu w zależności od tego czy przychód księgowy jest równocześnie przychodem podatkowym czy też nie. Przedstawia zapis księgowy w sytuacji gdy przychód jest rozpoznawany tylko dla celów kalkulacji podatku dochodowego a nie jest przychodem księgowym w momencie powstania należności, oraz ewidencję przypadku gdy mamy do czynienia z przychodem księgowym nie stanowiącym przychodu podatkowego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Mam prośbę o wyjaśnienie zagadnień omówionych w wykładzie powyżej w kontekście równania bilansowego. W wykładzie powyżej omówione są transakcje które ujmuje się po stronie kredytowej konta przychodowego i po stronie debetowej konta rozrachunki z odbiorcami. Zapis po stronie kredytowej konta przychodowego odzwierciedla powstanie przychodu czyli zwiększenie pasywów bo przychody są pasywami. A zapis po stronie debetowej konta rozrachunki z dostawcami jest odzwierciedleniem zwiększenia jakich aktywów? Mam problemy ze zrozumieniem tych transakcji pod kątem równania bilansowego i stąd moje pytanie.
    D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
    rafal pakosiewicz
  • Proszę pamiętać, że przychody i koszty nie wchodzą bezpośrednio w skład bilansu, ani pasywów - one są częścią wyniku finansowego. I to WF jest elementem pasywów i pojawia się w bilansie. Wymieniona przez Pana transakcja to operacja wynikowa zwiększająca aktywa i mająca wpływ na WF. Rozumiem, że próbuje Pan zrozumieć, jak to możliwe, że bilans się balansuje, skoro zwiększamy sumę bilansową na aktywach a nie zwiększamy pasywów? :) Gdyby jednostka teoretycznie w trakcie okresu sprawozdawczego nie miała innych transakcji tzn. że jej WF byłby równy wartości ww. przychodu - i w takiej wartości pojawiłby się w bilansie zwiększając sumę bilansową po stronie pasywów. I na tej zasadzie ten balans działa. Mam nadzieję, że to odpowiada na Pana pytanie.Pozdrawiam:)
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot