14. Różnice kursowe zrealizowane oraz niezrealizowane

Wykład omawia wycenę oraz ewidencję należności wyrażonych w walutach obcych w trakcie roku obrotowego oraz na dzień bilansowy. Wyjaśnia kiedy powstają różnice kursowe zrealizowane oraz różnice kursowe niezrealizowane oraz na jakich kontach ww. różnice powinny zostać ujęte. Wykład zakończony przykładem pozwalającym na przećwiczenie zrozumienia ewidencji różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot