18. Metoda bilansowa oraz podatkowa ewidencji róźnic kursowych

Wykład omawia metody wyceny oraz ewidencji różnic kursowych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. W ramach wykładu przedstawiono warunki jakie musi spełnić jednostka aby stosować metodą bilansową do wyceny i ewidencji różnic kursowych dla celów kalkulacji podatku dochodowego a kiedy może stosować metodę podatkową. Wykład prezentuje mechanizm działania każdej z metod posiłkując się wcześniejszym przykładem dotyczącym różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Witam proszę o wyjaśnienie 2 kwestii. 1. W metodzie bilansowej nie bardzo rozumiem po co jest możliwość rozliczania różnic kursowych zrealizowanych, skoro i w roku do bilansu i w roku kolejnym wystarczyłoby użycie różnic niezrealizowanych zarówno księgowo jak i podatkowo? 2. W metodzie podatkowej w roku po bilansie rozliczamy różnice zrealizowane. W takim razie jak taką niezapłaconą należność wykazujemy bilansowo i podatkowo w roku poprzednim? Dziękuję
    Cfd655a36404f6fe268af5a08e9b5974
    Aneta Jurko
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot