18. Metoda bilansowa oraz podatkowa ewidencji róźnic kursowych

Wykład omawia metody wyceny oraz ewidencji różnic kursowych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. W ramach wykładu przedstawiono warunki jakie musi spełnić jednostka aby stosować metodą bilansową do wyceny i ewidencji różnic kursowych dla celów kalkulacji podatku dochodowego a kiedy może stosować metodę podatkową. Wykład prezentuje mechanizm działania każdej z metod posiłkując się wcześniejszym przykładem dotyczącym różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot