15. Przykład ewidencja różnic kursowych zrealizowanych

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego wyceny i ewidencji należności w walutach obcych oraz kalkulacji i ewidencji różnic kursowych. W ramach wykładu została przypomniana zasada stosowania odpowiednich kursów walutowych do wyceny należności w momencie jej powstania oraz zapłaty. Omówiono również sposób identyfikacji  różnic kursowych (zrealizowane vs. niezrealizowane). Wykład zakończony kolejnym przykładem do samodzielnego rozwiązania, który testuje wiedzę z ww. zakresu.

 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot