19. Rozliczenia różnic kursowych po dniu bilansowym a metoda bilansowa i metoda podatkowa

Wykład bazując na praktycznym przykładzie, prezentuje jak wybór metody rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych (wybór metody bilansowej vs. metody podatkowej) ma wpływ na sposób rozliczania różnic kursowych powstających z wyceny bilansowej należności po dniu bilansowym. Metoda bilansowa oraz metoda podatkowa zostały tu omówione w kontekście rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej metodą storna na dzień 1 stycznia, metodą storna w momencie zapłaty oraz metodą bez storna. Wykład podkreśla, która z ww. metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej jest najlepsza przy stosowaniu metody bilansowej, a która przy zastosowaniu metody podatkowej.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot