3. Ewidencja sprzedaży - przypomnienie

Wykład przypomina zasady ewidencji sprzedaży produktów/towarów/materiałów księgowo oraz podatkowo (podatek dochodowy oraz VAT) wraz z prezentacją salda konta "Rozrachunki z odbiorcami"  w bilansie na koniec okresu sprawozdawczego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot