11. Ewidencja księgowa oraz podatkowa naliczenie oraz zapłata kary umownej

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji księgowej oraz podatkowej naliczenia oraz zapłaty kary umownej w sytuacji kiedy niewywiązanie się z umowy było konsekwencją czynników niezależnych od jednostki a poniesiony koszt kary umownej był niezbędny w celu uzyskania przychodu ze sprzedaży i w związku z tym stanowił koszt uzyskania przychodu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot