11. Ewidencja księgowa oraz podatkowa naliczenie oraz zapłata kary umownej

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji księgowej oraz podatkowej naliczenia oraz zapłaty kary umownej w sytuacji kiedy niewywiązanie się z umowy było konsekwencją czynników niezależnych od jednostki a poniesiony koszt kary umownej był niezbędny w celu uzyskania przychodu ze sprzedaży i w związku z tym stanowił koszt uzyskania przychodu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • czy możemy karę umowną potraktować jako zmniejszenie należności od odbiorcy i nie ujmować już zapisu rozrachunki z odbiorcami Dt bank Cr ?
    D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
    rafal pakosiewicz
  • w takim wypadku trzeba to potraktować jako kompensatę ale dokument - notę obciążeniową nadal trzeba ująć, tylko nie na koncie rachunków.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot