16. Przykład ewidencja różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych

 Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego wyceny i ewidencji należności w walutach obcych na dzień powstania należności, dzień bilansowy oraz w momencie spłaty należności. Wyjaśnia zasadę kalkulacji różnic kursowych oraz rozróżnienia różnic kursowych zrealizowanych oraz różnic kursowych niezrealizowanych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot