10. Kary umowne - ewidencja księgowa i podatkowa

Wykład prezentuje ewidencję księgową noty obciążeniowej dokumentującej naliczenie kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy. Wykład wyjaśnia jak należy traktować kary umowne zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego tj. omawia w jakich sytuacjach kara umowna może stanowić koszt uzyskania przychodu a w jakich z całą pewnością do takich kosztów nie może zostać zaliczona. Przedstawia także moment rozpoznania kary umownej jako kosztu uzyskania przychodu (jeżeli do takiego kosztu oczywiście kara umowna może zostać zaliczona). Wykład zakończony praktycznym przykładem, który umożliwia weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot