Quiz nr 1 - rozrachunki z tytułu VAT wprowadzenie

Jednostka „Meblex” w czerwcu zakupiła balę drewna do produkcji mebli. Bala posiadała w momencie zakupu cenę zakupu brutto równą 615 zł. Do ceny zakupu został doliczony 23% VAT.

Jednostka w związku z powyższą sytuacją posiada:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot