4. Podatnik VAT a rozrachunki z tytułu VAT

Wykład omawia rodzaje podatników VAT wyjaśniając pojęcia podatnika VAT czynnego oraz podatnika VAT zwolnionego. Uściśla w jakim przypadku podatnik VAT musi prowadzić rozrachunki z tytułu VAT, a także kiedy podatek VAT stanowi koszt dla jednostki, a w jakich sytuacjach jest on traktowany jako pozycja bilansowa.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Aby poprawnie odpowiedzieć na pytanie, czyli na pytanie: czy jednostka będzie posiadała zobowiązanie, czy należność i w jakiej wysokości z tytułu podatku VAT musimy w pierwszej kolejności wyliczyć jaki mamy podatek VAT naliczony, czyli z faktur zakupu i należny z faktur sprzedaży; no i to właśnie teraz zróbmy.

Widzimy, że faktura zakupu była jedna o wartości zakupu w cenie netto 30 tysięcy złotych, czyli podatek naliczony to 23% z tej kwoty, czyli 6900. Jeżeli chodzi o podatek należny, czyli z faktury sprzedaży to mieliśmy tu jedną fakturę sprzedaży na kwotę 40 tysięcy złotych; liczymy podatek, to jest ta kwota razy 23%, czyli mamy podatek należny 9200 złotych. Czyli podsumowując widzimy, że naliczony 6900, należny 9200, czyli VAT należny jest większy niż naliczony. Pamiętamy: VAT należny stanowi zobowiązanie, naliczony należność; zobowiązanie jest większe, niż należność, czyli tak naprawdę ta jednostka musi odprowadzić do urzędu skarbowego kwotę, która jest różnicą pomiędzy tymi dwoma podatkami: VAT-em należnym i VAT-em naliczonym, kwotę 2300 złotych i jest to zobowiązanie, czyli odpowiedź.

Mam nadzieję, że te zasady działania podatku VAT są dla Was w miarę zrozumiałe. Teraz jeszcze uściślijmy sobie kwestię który z przedsiębiorców i czy wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać rozrachunku z tytułu VAT i rozliczać VAT do urzędu skarbowego. Mówiliśmy, że jeżeli mamy do czynienia z osobą fizyczną to ona nie jest podatnikiem VAT, natomiast przedsiębiorca jest podatnikiem VAT. Teraz wśród tych przedsiębiorców możemy rozróżnić tzw. podatników czynnych, czyli takich u których sprzedaż jest opodatkowana VAt, czyli w momencie kiedy sprzedają swoje produkty, materiały, czy towary to opodatkowują je podatkiem VAT. Możemy mieć też wśród podatników VAT tzw. podatników zwolnionych; o szczegółach tego zwolnienia oczywiście będę mówić w ramach osobnego kursu, tu tylko wspominam o tym. Jeżeli ktoś jest podatnikiem zwolnionym z VAT to jego sprzedaż nie jest opodatkowana i tylko sprzedaż, ponieważ z zakupami sprawa już nie jest taka prosta: tu rozróżniamy czynny i zwolniony. 

Gdybyśmy wrócili do jednostki Meblex to jednostka Meblex dla nas jest czynnym podatnikiem VAT, ponieważ jej sprzedaż jest opodatkowana. W związku z tym do urzędu skarbowego odprowadzi różnicę, bo mamy należność od urzędu skarbowego jeżeli chodzi o ten VAT naliczony i zobowiązanie, czyli musi odprowadzić podatek VAT do urzędu skarbowego. Taki czynny podatnik VAT na pewno będzie prowadził rozrachunki z tytułu VAT.

A co z podatnikiem zwolnionym? Gdybyśmy teoretycznie założyli że ta nasza jednostka Meblex tym razem jest podatnikiem zwolnionym z VAT; co by to oznaczało? Oznaczałoby, że podczas dokonywania zakupów zapewne widzi podatek VAT na swoich fakturach zakupu, ale podczas sprzedaży ta jednostka zwolniona z VAT przy sprzedaży nie wystawia faktur z podatkiem VAT, czyli nie dolicza VAT-u na fakturach sprzedażowych, a to oznacza, że nie rozlicza podatku VAT do urzędu skarbowego. Ponieważ pamiętamy, że rozliczenie podatku VAT do urzędu skarbowego następuje jako różnica pomiędzy podatkiem VAT należnym, a podatkiem VAT naliczonym. Naliczony tutaj może powstać, ponieważ ta jednostka dokonuje różnych zakupów i na części z tych, bądź na wszystkich zakupach może być zastosowana odpowiednia stawka VAT i może pojawić się ten VAT naliczony, ale ponieważ dokonuje sprzedaży, która nie jest opodatkowana to nie może sobie tego VAT-u naliczonego odliczyć, czyli nie powstają tutaj rozrachunki z tytułu VAT. Czyli w przypadku podatnika zwolnionego z VAT nie mamy do czynienia z rozrachunkami i to chciałabym, żebyście zrozumieli.

Dużo żeśmy tutaj mówili o różnych wersjach podatników; podsumujmy to sobie. Mówimy, że mamy do czynienia z podatnikami VAT czynnymi, bądź zwolnionymi i tu możemy mieć zwolnienie podmiotowe jeżeli chodzi o wysokość obrotu, bądź przedmiotowe, czyli czynność, usługi jakie zapewnia, czy dostawy towarów jakie zapewnia dana jednostka. Oczywiście o specyfice tych zwolnień będę mówić w ramach kursu podatek VAT; tu tylko zaznaczam, że te zwolnienia mogą dotyczyć zwolnienia podmiotowego, bądź przedmiotowego. Jeżeli chodzi o czynnych podatników VAT to mówiliśmy, że zakupy z reguły są opodatkowane VAT i tu jest tzw. VAT naliczony; sprzedaż jest również opodatkowana VAT, czyli mamy VAT należny i w związku z tym różnicę taki podatnik musi odprowadzić do urzędu skarbowego, czyli taka jednostka podlega obowiązkowi rozliczenia VAT. W przypadku jednostek zwolnionych podmiotowo, czy przedmiotowo, czyli podatników zwolnionych na podstawie obrotu, bądź czynności jakich dokonują zakupy są opodatkowane, ale sprzedaż nie, czyli nie podlegają obowiązkowi rozliczenia i w jednym i w drugim przypadku. Czyli w takiej sytuacji dla podatników czynnych podatek VAT nie stanowi ani kosztu, ani przychodu, natomiast w przypadku podatników zwolnionych, czy podmiotowo, czy przedmiotowo podatek VAT naliczony na fakturach zakupu stanowi koszt  i w jednym typie zwolnienia i w drugim. W związku z tym ewidencja takiego podatku VAT przebiega dokładnie tak jak mówiliśmy we wszystkich poprzednich wykładach: po prostu go ignorujemy, ignorujemy go w tym sensie, że nie musimy tutaj dokonać żadnego osobnego zapisu księgowego podatku VAT, a podatek VAT po prostu doliczany jest do ceny netto i ta całkowita cena brutto księgowana jest na odpowiednim koncie rozrachunkowym i np. koncie. Materiały, gdybyśmy mieli do czynienia z zakupem materiałów; gdyby to był zakup usług to w całości byłoby to rozliczone pomiędzy kontami: usługi obce, a rozrachunki z dostawcami – po prostu tej kwoty podatku VAT byśmy nie rozliczali i nie ewidencjonowali osobno w księgach rachunku. O tym tak jak wspomniałam przed chwilką mówiliśmy w ramach wszystkich poprzednich tematów, bo tam nie poruszaliśmy jako tako podatku VAT; w niektórych wykładach troszkę napomknęliśmy o zapisie w przypadku gdyby ten podatek VAT musiał być rozliczony, ale generalnie go ignorowaliśmy. Dlatego ja już tutaj na tym się nie będę skupiać, bo w przypadku jednostek zwolnionych czy podmiotowo, czy przedmiotowo z VAT konto rozrachunki z tytułu VAT i w ogóle sama idea rozrachunków z tytułu VAT jako tako nie istnieje; skupimy się więc na tych podatnikach czynnych, na tych podatnikach u których istnieje obowiązek rozliczenia VAT to urzędu skarbowego i w związku z tych, które muszą posiadać coś takiego jak rozrachunki z tytułu VAT i w związku z tym w jakiś sposób ewidencjonować te zobowiązania i należności z tytułu podatku VAT. No i właśnie zaraz sobie spojrzymy jak ta ewidencja wygląda.

Pytania:

 • 1. W jakich sytuacjach bycie zwolnionym od podatku vat będzie korzystniejsze dla jednostki niż bycie czynnym płatnikiem vat ? Prośba o wyjaśnienie. Pozdrawiam. Rafał
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Podatnik zwolniony z VAT nie może odliczyć VAT naliczonego z faktur zakupu. Taka sytuacja może być korzystniejsza dla firm/osób prowadzących działalność, którzy mają stosunkowo małe koszty - czyli np. zapewniają usługi, a sprzedaż musieliby opodatkować 23% podatkiem. Gdyby natomiast np. sprzedawali usługi/towary ze stawką np. 5% a ponosili znaczące koszty ze stawką 23% wtedy korzystniej byłoby być czynnym podatnikiem VAT. O tym i innych regulacjach związanych z podatkiem VAT powiem w osobnym szkoleniu na ten temat. Pozdrawiam MH
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Możliwość skorzystania z podmiotowego zwolnienia VAT mają podmioty, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000 zł netto. Limit ten obowiązuje od 2017 roku w związku z nowelizacją przepisów ustawy o VAT. 
  C0f7578886b860edc05786f75c87dc02
  Rafał Michalski
 • Oczywiście ma Pan rację, nasz kurs podatku VAT o tym mówi. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na tą nieścisłość, wykład i materiały zostały juz poprawione.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot