6. Ewidencja VAT należny i naliczony - wersja prosta

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji operacji powodującej powstanie VAT należnego do rozliczenia w bieżącym okresie. W drugiej części wykładu zostaje omówiona ewidencja operacji skutkującej powstaniem VAT naliczonego do odliczenia w bieżącym okresie. Ww. zapis księgowy jest teoretyczną podstawą do zrozumienia ewidencji księgowej w praktyce rozrachunków z tytułu podatku VAT omówionej w ramach drugiej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Aby dokonać poprawnego zapisu księgowego tej operacji w pierwszej kolejności oczywiściemusimy sobie wyliczyć wartość podatku VAT, który został doliczony na fakturze sprzedaży oraz cenę brutto. Jeżeli chodzi o podatek to oczywiście jest to 23%, czyli ta stawka razy cena netto to 9200 złotych, a cena brutto to cena netto, czyli 40 tysięcy złotych plus wyliczony właśnie podatek VAT daje razem cenę brutto 49200 złotych.

Teraz już możemy dokonać zapisu księgowego tej operacji. Z jednej strony oczywiście cenę brutto ujmiemy na koncie rozrachunki z odbiorcami; ta kwota reprezentuje całkowitą należność odbiorcy. Z drugiej strony mamy przychód; przychód ze sprzedaży produktów księgowany na koncie 700 sprzedaż produktów w wartości, pamiętajmy zawsze ceny netto, czyli 40 tysięcy złotych, a różnica między tymi dwoma to właśnie podatek VAT, czyli 9200 złotych, który w tej wersji prostej zostanie zaksięgowany po prostu na koncie rozrachunki z tytułu VAT, no i stanowi saldo tego konta na koniec miesiąca. Gdyby nie było innych operacji w trakcie miesiąca stycznia stanowiłoby VAT należny do urzędu skarbowego, czyli zobowiązanie wobec urzędu skarbowego, które byłoby notabene płatne do 25 lutego za styczeń; zakładając, że jednostka Meblex stosuje jako okres rozliczeniowy do podatku VAT okres miesięczny, bo jak dowiecie się potem już w tym kursie dotyczącym podatku VAT: możemy mieć okres rozliczeniowy miesięczny, bądź kwartalny. Znów wyprzedzam troszkę fakty, ale tak tylko nadmienię. 

Dobrze to tutaj sobie przypomnieliśmy, bądź dowiedzieliśmy się, bo możecie tutaj posiadać różną wiedzę w tej kwestii: jak dokonać zapisu księgowego podatku VAT związanego ze sprzedażą, czyli tego podatku należnego, a co z podatkiem naliczonym, czyli podatkiem, który został doliczony na fakturze zakupu materiałów, czy usług. W przypadku zakupu materiałów i usług oczywiście znów musimy znać kwotę podatku VAT oraz cenę brutto. Z reguły te 2 kwoty podawane są na fakturze, chyba że mamy do czynienia z fakturą uproszczoną o której znów powiem w ramach kursu dotyczącego podatku VAT i tutaj taewidencja będzie znów rozbita na 3 konta, czyli będziemy mieli zapis złożony. Z jednej strony oczywiście powstanie nam zobowiązanie wobec dostawców z tytułu zakupionych czy materiałów, czy usług i wartość tego zobowiązania to będzie cena brutto, czyli ta cena za faktury zakupowej. Z drugiej strony będziemy księgować tą operację na koncie bądź materiały, bądź np. koncie usługi obce, jeżeli dana jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Ja tutaj pomijam konto rozliczenie zakupu o którym mówimy np. w ramach wykładu dotyczącego wyceny i ewidencji materiałów. To konto rozliczenie zakupu miałoby tutaj zastosowanie, gdyby moment zakupu materiałów, czyli dostawy materiałów był inny niż otrzymania faktury. Ja tu zakładam dla uproszczenia na razie, że te 2 momenty się ze sobą pokrywają, czyli dostawca przywozi nam materiały i równocześnie otrzymujemy fakturę za te zakupione materiały. W związku z tym drugą stroną tej operacji jest zapis na koncie bądź materiały, bądź usługi obce gdybyśmy kupowali usługi obce i będzie to zapis po stronie debetowej na jednym z tych kont w kwocie oczywiście netto. Różnica, czyli ten podatek VAT zostanie znów zaksięgowany na koncie rozrachunki z tytułu VAT po stronie tym razem debetowej, ponieważ mamy tutaj do czynienia z VAT-em naliczonym na fakturze zakupowej, czyli z VAT-em, który stanowi należność od urzędu skarbowego.

No dobrze i znów ten zapis może dla Was wyglądać znajomo, być może dla niektórych jest to dość oczywiste i jest to tylko przypomnienie. Tak jak wspomniałam: bardzo dobra baza zanim porozmawiamy o tym zapisie bardziej zaawansowanym. No i zanim do niego przejdziemy to oczywiście przetestujmy to sobie  na przykładzie w którym jednostka Meblex zakupiła znów w styczniu materiały o wartości netto 30 tysięcy złotych plus 23% podatek VAT.

dot