Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Aby poprawnie dokonać zapisu księgowego tego VAT-u naliczonego w ramach tego przykładu musimy oczywiście znać wartość tego podatku, którą sobie kalkulujemy. Normalnie oczywiście byłaby ona znana z faktur zakupowych: to jest 23% cent netto, czyli 6900 złotych, natomiast cena brutto to ten podatek plus cena netto, czyli 36900 złotych; no i dokonujemy tego zapisu księgowego. Tak jak mówiliśmy wcześniej wartość z faktury zakupu stanowi zobowiązanie, czyli księgowane na rozrachunkach z dostawcami jest to pełna wartość, czyli ta cena brutto: 36900 złotych. Z drugiej strony mamy albo koszt, albo fakt, że wzrosły nam jakieś aktywa. Tutaj mamy zakup materiałów, które jeszcze nie wiemy czy zostały zużyte do produkcji, czy nie; na razie mamy zakup. Przyjmujemy je na magazyn, czyli jest wzrost na koncie materiały, ale w wartość netto, czyli bez tego podatku VAT i oczywiście oprócz tego ewidencjonujemy ten VAT naliczony na koncie 220 rozrachunki z tytułu VAT po stronie debetowej, bo jest to VAT naliczony, czyli należność od urzędu skarbowego.

Na koniec okresu rozliczeniowego, czyli na koniec np. miesiąca stycznia, gdyby jednostka rozliczała VAT miesięcznie i gdyby nie było innych operacji oprócz tej tutaj widocznej to właśnie powstałaby należność od urzędu skarbowego, którą ta jednostka mogłaby zdecydować się, że chce otrzymać w formie zwrotu na rachunek bankowy; mało opłacalne, bo trzeba czekać 60 dni zanim urząd skarbowy taki zwrot rozpatrzy i przeleje pieniążki, bądź przenieść tą należność na miesiąc następny gdzie może okazać się, że mamy, że jednostka ma tak naprawdę zobowiązanie, które sobie zniweluje tą należnością. Ale oczywiście o takich rozliczeniach powiemy bardziej dokładnie w ramach znów kursu podatku VAT. Tyle o tym zapisie podatku naliczonego.

Teraz jeszcze spójrzmy jak tak faktycznie wygląda samo rozliczenie podatku VAT w tej wersji prostej właśnie na koniec okresu sprawozdawczego kiedy na koniec okresu rozliczeniowego kiedy mamy więcej niż jedną operację i mamy VAT naliczony i VAT należny.

dot